Kurkime vienodas galimybes skirtingų gebėjimų žmonėms

DUOday – jau daugiau nei 15 metų visoje Europoje organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva, kai įmonės ir organizacijos atveria duris žmonėms su negalia – kviečia juos išbandyti naujas profesijas bei darbo roles.

DUOday vyks 2025 m.

Šią dieną tūkstančiai duetų, kuriuos sudaro žmogus su negalia ir įmonės darbuotojas, praleidžia kartu – susipažįsta su įmone iš vidaus, išbando įprastas darbuotojų užduotis, dalyvauja susitikimuose, bendrauja su kolegomis.

Negalios organizacijoms

Žmonėmis su negalia besirūpinančias organizacijas iš visos Lietuvos kviečiame tapti „DUOday“ iniciatyvos partneriais

Darbdaviams

Įmones ir organizacijas iš visos Lietuvos kviečiame dalyvauti „DUOday“

Žmonėms su negalia

Ieškote darbo? Norite pakeisti profesiją ar negalite nuspręsti, ką toliau mokytis? Dalyvaukite „DUOday“!

Vienas vyras stovi ir pirštu rodo į popieriaus lapą ant stalo, o sėdintis vyras klausosi ir užsirašinėja.

Duoday poveikis

„DUOday“ iniciatyva norime atkreipti dėmesį į aktualią žmonių su negalią įdarbinimo problemą. Lietuvos žmonių su negalia įdarbinimo skaičiai yra žemesni negu Europos Sąjungos šalių vidurkis, todėl „DUOday“ – mūsų šaliai itin svarbi iniciatyva.